Thuê tủ rack

Thuê tủ rack

Tủ Rack: Khi số lượng máy chủ thuê chỗ lớn, hoặc khi bạn muốn chủ động các công việc, sắp...