So sánh Email Office 365 và G-Suite

Office 365 Business Premium giúp doanh nghiệp SMB hoàn thành công việc nhiều hơn, teamwork với nhau tốt hơn. Với các ứng dụng có thể giúp bạn xây dựng doanh nghiệp và tích hợp với các ứng dụng và bổ trợ phổ biến khác, bạn sẽ có một giải pháp phát triển song song với việc phát triển doanh nghiệp. Microsoft cũng cung cấp dịch vụ đám mây tuân thủ tính riêng tư, an toàn, phù hợp với từng doanh nghiệp trong bối cảnh kinh doanh hiện nay, giúp bạn bảo vệ dữ liệu bằng các giải pháp cấp doanh nghiệp được đơn giản hóa cho doanh nghiệp của bạn.

Có một lý do khiến các doanh nghiệp trên toàn thế giới tin tưởng Microsoft trong hơn 45 năm. Hãy để Microsoft giúp bạn tiết kiệm thời gian và tiền bạc và bắt đầu tập trung vào công việc kinh doanh ngay hôm nay.

Bảng so sánh tính năng giữa Office 365 Business Premium và G-Suite  G-Suite Office 365
G-Suite Business Business Premium
$10 user/month $12.50 user/month
Productivity applications  stick
Word, Excel, PowerPoint, OneNote & Outlook  stick
Publisher & Access (PC only)  stick
Browser-based productivity apps  stick  stick
Office apps for iOS and Android devices  stick  stick
Automatic new feature updates  stick  stick
Business applications
Customer relationship manager   stick
Online customer scheduling  stick
Create automated workflows with Microsoft Flow  stick
Collaboration services
Business-class email, calendar and contacts   stick  stick
Meet online w/ screen-sharing, audio and HD video  stick  stick
A hub for teamwork with Microsoft Teams  stick  stick
Task management for teams with Microsoft Planner  stick
Staff scheduling and shift management  stick
Document storage
Office document versioning and history   stick  stick
File storage and sharing with 1Tb per user  stick  stick
Document co-authoring and file sync  stick  stick
Support
24×7 web and phone support included  stick  stick
99.9% financially-backed uptime guarantee  stick  stick
Deployment support for 50+ seats via Fastrack  stick