Archive for the ‘Thuê Máy chủ Ảo’ Category:

Thuê máy chủ ảo (VPS)

Máy chủ ảo (VPS – Virtual Private Server): Là các máy chủ sử dụng kỹ thuật ảo hóa để tận dụng tối đa tài nguyên và công suất của hardware. VPS giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí trong khi vẫn đáp ứng được yêu cầu như 1 máy chủ thông thường. VPS thích hợp […]