Archive for the ‘Thuê chỗ đặt Máy chủ’ Category:

Thuê chỗ đặt máy chủ

Colocation Server – Dịch vụ thuê chỗ đặt máy chủ Là dịch vụ dành cho doanh nghiệp đã tự trang bị máy chủ. Máy chủ của khách hàng được kết nối đường truyền tốc độ cao và IP tĩnh để truy cập quản trị máy chủ từ xa. Khách hàng có thể cùng lúc sử […]