Archive for the ‘Quản trị Máy chủ’ Category:

Quản trị Máy Chủ

Dịch vụ quản trị máy chủ Giúp giảm thiểu tối đa việc đầu tư của khách hàng vào đội kỹ thuật chuyên dụng. Với dịch vụ quản lý trọn gói, NetNam sẽ giúp khách hàng duy trì, cập nhật và phát triển hệ thống của mình. Mô tả Chi phí Basic Managed -Cài đặt và […]