Managed IT Services - IT Outsource

Managed IT Services - IT Outsource.

Tư vấn giải pháp CNTT. Bảo trì giám sát hệ thống Server. Theo Dõi Và Giám Sát Hệ Thống IT 24×7

About Us

Được thành lập năm 2014 từ đội ngũ các kỹ sư làm việc trong lĩnh vực CNTT trên 10 năm.

Team kỹ thuật với kinh nghiệm hơn 10 năm trong việc tư vấn, triển khai giải pháp cho khách hàng là các tập đoàn đa quốc gia, Khách Sạn, Chứng Khoán, Giáo dục, Y tế ...

More